Trang 1 trong 149 kết quả
Sắp xếp theo
Luật cạnh tranh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN: 9786045705216
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật xây dựng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật xây dựng và luật đấu thầu /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu luật bảo hiểm hội /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 344.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật chuyển giao công nghệ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.074
ISBN: 9786045733202 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật bảo hiểm hội /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 344.02
ISBN: 9786045712078 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật điều ước quốc tế song ngữ Việt-Anh = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 341.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 181tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật trọng tài thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045705841
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật đầu tư công (hiện hành) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9786045709764
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn