Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Mycobacterium Bovis Infection in Animals and Humans /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 329p. ; , 26cm.
Ký hiệu phân loại: 616.995
ISBN: 9780813809199
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Android developer's cookbook :
Tác giả: Steele James,
Mô tả vật lý: xv, 339 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 0321741234 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied dairy microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 744 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 637.01579
ISBN: 082470536X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Android developer's cookbook
Tác giả: Steele James,
Mô tả vật lý: xv, 339 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 0321741234
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Colonization of unfamiliar landscapes :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 248 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0415256062
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Android developer's cookbook :
Tác giả: Steele James,
Mô tả vật lý: xv, 339 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9780321741233 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Android developer's cookbook :
Tác giả: Steele James,
Mô tả vật lý: xv, 339 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9780321741233 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn