Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Đin t tương t 2 /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9786047614875
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhà điu hành sn xut đin lc Gò Vp /
Tác giả: Hà Văn Lự,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thết kế cung cp đin cho công ty ph tùng máy 2 (Nakyco) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 177 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công h thng điu khin thiết b đin t xa qua đưng dây đin thoi /
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu công ngh truy cp mng tiên tiến NGN đ xut mô hình thc tế ti bưu đin tnh Bình Thun
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ngưi cũ :
Tác giả: Tùng Điển,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049771873
Bộ sưu tập: Sách tham kho
LabVIEW thiết b đo và giao din ngưi - máy /
Tác giả: NguyễnThị Lan Hương,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy lc du Cát Lái /
Tác giả: Hoàng Văn Tùng,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin t xa qua đưng dây đin thoi /
Tác giả: Phan Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Trang b đin máy xây dng /
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng,
Mô tả vật lý: 220 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.865
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn