Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Điện tử tương tự 2 /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9786047614875
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điều khiển các thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạch tự động trả lời điện thoại ứng dụng vi điều khiển PIC /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy Cadovimex II /
Tác giả: Huỳnh Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điện tử ứng dụng /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 227tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Điện tử tương tự 2 /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn