Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy lọc dầu Cát Lái /
Tác giả: Hoàng Văn Tùng,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện cho công ty phụ tùng máy số 2 /
Tác giả: Lê Nhật Trường,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thết kế cung cấp điện cho công ty phụ tùng máy 2 (Nakyco) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 177 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bài tập kĩ thuật điện /
Tác giả: Trương Tri Ngộ,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3076
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điện tử công suất /
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng,
Mô tả vật lý: 225 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt Phước Long /
Tác giả: Phan Huy Tùng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn