Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dây và cáp điện Minh
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương Mai ( Ts Phan Đình Nguyên ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu bằng đường biển /
Tác giả: Hoàng Thị Nguyệt Anh ( Ts Lê Kinh Vĩnh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê ROBUSTA tại chi nhánh công ty
Tác giả: Trần Thị Thiết ( Ts Hà Thị Ngọc Oanh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Introduction to information optics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 734 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0127748113
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực tập tour 1 /
Tác giả: Nguyễn Công Hoan,
Mô tả vật lý: 172
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành đấu tranh sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mạng truyền thông ADSL /
Tác giả: Trần Tấn Thạch,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Further linear algebra /
Tác giả: Blyth T, S, ,
Mô tả vật lý: 230 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1852334258
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nanoscale assembly :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0387236082
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The need for roots :
Tác giả: Weil Simone,
Mô tả vật lý: xvi, 298 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 303.372
ISBN: 0415271010
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn