Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Thực hành đấu tranh sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dây và cáp điện Minh
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương Mai ( Ts Phan Đình Nguyên ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Further linear algebra /
Tác giả: Blyth T, S, ,
Mô tả vật lý: 230 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1852334258
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê ROBUSTA tại chi nhánh công ty
Tác giả: Trần Thị Thiết ( Ts Hà Thị Ngọc Oanh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Introduction to information optics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 734 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0127748113
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mạng truyền thông ADSL /
Tác giả: Trần Tấn Thạch,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nanoscale assembly :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0387236082
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu bằng đường biển /
Tác giả: Hoàng Thị Nguyệt Anh ( Ts Lê Kinh Vĩnh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
The need for roots :
Tác giả: Weil Simone,
Mô tả vật lý: xvi, 298 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 303.372
ISBN: 0415271010
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực tập tour 1 /
Tác giả: Nguyễn Công Hoan,
Mô tả vật lý: 172
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn