Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty TNHH ôtô Thái Dương đến năm 2015 /
Tác giả: Thái Hữu Thịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ.
Tác giả: Thái Doãn Thịnh,
Mô tả vật lý: 271tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục Ê đê :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 455tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn