Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty TNHH
Tác giả: Phan Thị Thanh Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do
Tác giả: Đào Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao tài sản cố định tại Cty TNHH Kiểm
Tác giả: Võ Nguyễn Trung Hào,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn quận 6 Tp.HCM /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kiểm toán 1 /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh
Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý: 158tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại Công ty TNHH Grant
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư GLC /
Tác giả: Phạm Thị Hồng Sương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kế toán ngân hàng /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn