Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ /
Tác giả: Thạch Sết (Sang Sết), ,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049072192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH