Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071225
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 443tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071218
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071232
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thuỷ hải sản của người Ninh Bình /
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 285tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn