Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu nhân nhanh cây bạc hà Mentha arvensis L. và bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn