Trang 1 trong 118 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu nhân nhanh cây bạc hà Mentha arvensis L. và bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai công suất
Tác giả: Trương Thị Thu Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường hứơng đến phát triển bền
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.476709597
ISBN: 9781464800344
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và chế tạo mô hình quadcopter để thu thập không ảnh /
Tác giả: Nguyễn Hiếu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.1326
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quyết địa tinh thư Bình Dương địa lý đại toàn (Pháp xem đất đồng bằng) :
Tác giả: Võ Văn Ba,
Mô tả vật lý: 814tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 133.3337
ISBN: 9786048425203
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 443tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071218
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện Nôm bình dân.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 489tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023033
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn