Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
CCNP : routing study guide /
Tác giả: Lammle Todd, Sean Odom, Kevin Wallace, ,
Mô tả vật lý: 550 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6076
ISBN: 0782127126
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNP : support study guide /
Tác giả: Lammle Todd, Kevin Hales, ,
Mô tả vật lý: 766 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782127134
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNP remote access study guide /
Tác giả: Robert Padjen, Lammle Todd, ,
Mô tả vật lý: 618 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN: 078212710X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Todd Lammle's CCNA IOS commands survival guide [electronic resource] /
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6076
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNP switching study guide /
Tác giả: Lammle Todd, Kevin Hales, ,
Mô tả vật lý: 632 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 0782127118
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Todd Lammle's CCNA/CCENT IOS commands survival guide /
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý: xviii, 246 p. : , ill. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1118820045 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA routing and switching review guide /
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 503 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6076
ISBN: 1118789814
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA Cisco certified network associate study guide /
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý: xxxix, 965 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9780470110089
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA Cisco certified network associate study guide /
Tác giả: Lammle Todd, ,
Mô tả vật lý: 766 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782126472
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCDA : Cisco certified design associate study guide /
Tác giả: Olsen Andy, Lammle Todd, ,
Mô tả vật lý: 622 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782142001
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn