Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giả pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH tích
Tác giả: Trần Thị Diệu Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty
Tác giả: Trần Thị Thùy Thanh,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống đo công suất và điều khiển thiết bị điện bằng vi điều khiển AT 89C51 /
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Điều dưỡng nội khoa /
Tác giả: Trần Thúy Hạnh,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn