Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trương Bá Tài,
Mô tả vật lý: 55 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng việc quản lý môi trường tại huyện nhơn trạch và đề xuất các giải pháp khắc
Tác giả: Trần Thị Liên,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy CNC 3 trục phục vụ trong công tác giảng dạy tại trường Đại học
Tác giả: Phạm Bá Khiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.9023
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Bà Rịa - Vũng Tàu /
Tác giả: Phạm Chí Cần,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 370.113
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập /
Tác giả: Thái Bá Cần,
Mô tả vật lý: 508 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Huy Thịnh,
Tác giả: Vũ Văn Bôn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế du lịch sinh thái bền vững cho khu du lịch Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn