Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải chăn nuôi heo - trang trại Minh Cảnh 77 Ấp 2 - Xã Mỹ Yên -
Tác giả: Lê Bá Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Huy Thịnh,
Tác giả: Vũ Văn Bôn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sinh thái môi trường ứng dụng =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 724 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập /
Tác giả: Thái Bá Cần,
Mô tả vật lý: 508 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế du lịch sinh thái bền vững cho khu du lịch Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Độc học môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh thái môi trường đất /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 235 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 577.57
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 590tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786047336104 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn