Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường
Tác giả: Trần Thị Bình An,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập định danh, chọn lọc chủng nấm và ứng dụng sản xuất chao nhằm thay thế giai đoạn lên men
Tác giả: Trương Bích Như,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn toán tại trường
Tác giả: Văn Như Bích,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn