Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi
Tác giả: Đoàn Thị Bích Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Trảng Bàng - Tây Ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công
Tác giả: Nguyễn Lý Thùy Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của hạ tầng cơ sở nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sử dụng động vật đáy không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá những tác động môi trường của công trình thủy lợi bắc Bến Tre và đề xuất các
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dụng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre quy mô 600/giường
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Cúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lỡ bán đảo Thanh Đa - Bình Quới
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện tài nguyên môi trường nước và tài nguyên rừng cho
Tác giả: Hồ Minh Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn