Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng /
Tác giả: Thạch Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phá triển Nông thôn chi nhánh
Tác giả: Trương Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vật lý đại cương.
Tác giả: Nguyễn Hữu Xý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và ánh sáng lên sự sinh trưởng của cây lan
Tác giả: Phan Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết bị ứng dụng vi điều khiển PIC16F84A để quản lý và giám sát cuộc gọi /
Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH