Trang 1 trong 50 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải trong những năm gần đây đạon chảy qua huyện Tân
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lộc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trước và sau mùa bão lũ tại huyện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu chế biến khô bò chay ăn liền từ nấm bào ngư. /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The factors effecting decision to use electronic banking services of the retail customers at joint
Tác giả: Nguyen Truong Hoang Viet,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.10285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp phát triển thi trường chứng khoán Việt Nam /
Tác giả: Hoàng Văn Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
Tác giả: Ngô Đức Thắng,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.706
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quy trình trồng nấm bào ngư xám trên cơ chất bã cà phê phối trộn với mạt cưa /
Tác giả: Trương Hoàng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 635.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập định danh, chọn lọc chủng nấm và ứng dụng sản xuất chao nhằm thay thế giai đoạn lên men
Tác giả: Trương Bích Như,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 320.1509597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn