Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường
Tác giả: Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khái luận về quản trị chiến lược /
Tác giả: Fred R, David, Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như (dịch),
Mô tả vật lý: 475 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông : Giáo trình /
Tác giả: Cao Thế Trình, Hoàng Thị Như Ý, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 907
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn