Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng
Tác giả: Phạm Văn Ngọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân lập định danh, chọn lọc chủng nấm và ứng dụng sản xuất chao nhằm thay thế giai đoạn lên men
Tác giả: Trương Bích Như,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông :
Tác giả: Cao Thế Trình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 907
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường
Tác giả: Trần Thị Bình An,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và ứng dụng mã Turbo trong hệ thống CDMA 2000 /
Tác giả: Trương Thị Như An,
Mô tả vật lý: 106 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn toán tại trường
Tác giả: Văn Như Bích,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao
Tác giả: Trương Như Thông,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn