Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM quốc tế Việt Mỹ Hàn /
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ba lần vượt Trường Sơn :
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế chung cư Gia Phú /
Tác giả: Trương Quang Thành,
Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
15 Phút luyện Kanji mỗi ngày.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 192tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dự báo phát triển kinh tế Xã hội :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 400 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 342.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường chất thải,
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật bảo vệ môi trường (hiện hành) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9786045704622
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá diễn biến chất lượng nước và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nước sông Cái Phan
Tác giả: Trần Quốc Lâm,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn