Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường đại học -
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, Nguyễn Trung Việt(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Chiến lược đại dương xanh làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh =
Tác giả: W, Chan Kim, Renée Mauborgne, Phương Thúy (dịch), Ngô Phương Hạnh (Hiệu đính),
Mô tả vật lý: 469tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.802
ISBN: 9786046502852
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải đoạn từ xã Long Thọ đến hợp lưu Thị Vải - Gò Gia
Tác giả: Vũ Thị Kim Phượng, Võ Hồng Thi (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ cac trường đại học TPHCM - Nghiên cứu
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn