Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế Website mua bán thiết bị điện gia dụng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Trương Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng phần mềm hỗ trợ môn học kỹ thuật lập trình C /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường ở các khu du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Châu Thị Phương Tâm,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế website mua bán thiết bị văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phần mềm phát âm tiếng Việt /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán
Tác giả: Huỳnh Châu Quí,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ :
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lập trình hướng đối tượng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn