Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Tác giả: Lương Văn Thành Công, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam theo hướng phát triển ngành công nghiệp Châu Á
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Duyên Hoàng, Văn Châu (Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4762138
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học Công nghệ thành phố Hồ
Tác giả: Trần Trung Hiếu, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tinh sạch sắc tố Prodigiosin do vi khuẩn Serratia marcescens tổng hợp trên môi trường đậu phộng và
Tác giả: Đinh Thị Minh Châu, Nguyễn Hoài Hương (GVHD),
Mô tả vật lý: 122tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán
Tác giả: Huỳnh Châu Quí, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thái Văn Nam(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Trương Quốc Cường, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Trương Quốc Cường , Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tác động môi trường của nhà máy khoai mì Thiên Lộc ở Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Bùi Việt Hưng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn