Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường hứơng đến phát triển bền
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng và ảnh hưởng của công tác nhân sự tiền lương đến người lao động công ty TNHH
Tác giả: Hồ Thị Thu Hòa giáo viên hướng dẫn, Trương Đình Thiên Phúc, ,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Thị Việt Hà, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL)
Tác giả: Trương Thị Thu Thanh, Nguyễn Phú Tụ (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của môi trường khoáng, nước dừa và than hoạt tính lên sự sinh trưởng và phát
Tác giả: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quản lý điểm sinh viên theo hệ đào tạo tín chỉ cho trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ /
Tác giả: Cao Tùng Anh giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thanh Thùy Trinh, Phạm Thị Thu Hiền, ,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá chu trình sản xuất và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho hệ thống kinh tế trang
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy, Trương Thanh Cảnh(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
Tác giả: Phạm Hoàng Yến, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 118 .tr ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện marketing xuất khẩu sản phẩm ghế bọc nệm của công ty TNHH Scandinavian Design Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Nhung , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.848
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn