Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /
Tác giả: Phạm Xuân Quang,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing cho công ty Teamwork tại thị trường Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Huyền,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu về công tác đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và xây dựng báo cáo đánh giá tác động
Tác giả: Lê Hà Thúy An,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp cho thị trường phân bón Việt Nam /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4766862
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại tnh phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Thị Việt Hà,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chất lượng thông tin báo cáo tài chính ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán tại các công
Tác giả: Mã Phượng Quyên,
Mô tả vật lý: 109tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đức Việt /
Tác giả: Đỗ Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 :
Tác giả: Trần Thị Minh Hà,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu các mô hình bancassurance hiện nay ở Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Chung Huyền,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 368
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn