Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng mô hình USBF. /
Tác giả: Nguyễn Chính Thống,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước rỉ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thanh Kiều,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (phần điện) /
Tác giả: Lê Thanh Phùng,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu tái sử dụng bùn thải khu công nghiệp Vĩnh Lộc Tp.Hcm để phục vụ mục đích năng lượng /
Tác giả: Nguyễn Duy Tài,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm
Tác giả: Trần Thị Minh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp phát triển khu du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thơ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá chu trình sản xuất và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho hệ thống kinh tế trang
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu - thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập úng đến hiện trạng chết cây ăn trái ở vườn cây Lái Thiêu - Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thiện Ngôn,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn