Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Dinh I
Tác giả: Trương Xuân Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối của công ty cổ phần dịch vụ phân phối
Tác giả: Võ Trần khánh Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư lô A khu tái định cư Thành Mỹ Lợi /
Tác giả: Trần Côn Sơn,
Mô tả vật lý: 229 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phổ cộng - hưởng -từ hạt nhân .
Tác giả: Trần Đình Sơn,
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 538.362
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phổ cộng - hưởng - từ hạt nhân.
Tác giả: Trần Đình Sơn,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 538.362
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu tận dụng một số chất thải nông nghiệp vào việc loại bỏ độ màu và COD trong nước thải dệt
Tác giả: Trần Đình Tuyên,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cơ sở lý luận báo chí truyền thông /
Tác giả: Dương Xuân Sơn,
Mô tả vật lý: 312tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Huy động vốn cho dự án bất động sản của công ty cổ phần Trùng Dương-Thái Sơn /
Tác giả: Trần Khắc Trung,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.1522
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học & vi sinh vật /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Học chữ Hán chuẩn.
Tác giả: Ren Yi,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.181
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn