Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Tục ngữ - Ca dao Nam Định /
Tác giả: Trần Đăng Ngọc,
Mô tả vật lý: 387tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046201823
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ở
Tác giả: Đặng Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin /
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế, chế tạo mô hình lưu trữ sản phẩm tự động /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ gia và bao bì thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yên,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điều dưỡng ngoại khoa :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 371tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 617.0231
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát và đánh giá hệ thống bài tập ngữ pháp tiếng Nhật /
Tác giả: Trần Mạnh Duy,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.65
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Triết học Mác - Lênin :
Tác giả: Phạm Ngọc Quang,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 100
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Blog đối thoại trần trụi /
Tác giả: Scoble Robert,
Mô tả vật lý: 306 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn