Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Hạn chế rủi ro trong kinh doanh cà phê thông qua nghiệp vụ tự bảo hiểm trên Sở giao dịch Liffe tại
Tác giả: Trần Thiên Thư,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, cải tiến dây chuyền sản xuất Rulô cao su chà lúa theo hướng cơ khí hoá một vài công đoạn
Tác giả: Trần Đại Ca,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn