Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đường qua hai điểm A-B /
Tác giả: Cao Đức Nam,
Mô tả vật lý: 257 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác động môi trường khu dự án đô thị sinh thái ECO VILAGE tại thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An
Tác giả: Phan Hải Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng
Tác giả: Trần Đức Hải Nam,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xác định một số điều kiện nuôi cấy tối ưu nấm Trichoderma harzianum để thu nhận enzyme chitinase. /
Tác giả: Trần Đức Vinh,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp xây dựng chính sách tín dụng thích hợp tại ngân hàng Tiên Phong - chi nhánh HCM /
Tác giả: Đoàn Đức Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn