Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác động môi trường dự án công ty liên doanh Fatol Tranet /
Tác giả: Trần Minh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam giai đoạn 2013-2020 /
Tác giả: Trần Lê Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4766466
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Improving customer satisfaction for packeged of the Duc Phat company in Ho Chi Minh City /
Tác giả: Ha Trien Bang,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh tế - xã hội các nước Đông Nam Á /
Tác giả: Lê Đăng Minh,
Mô tả vật lý: 546tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phụ lục :
Tác giả: Trần Quang Hộ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lý tín hiệu không gian - thời gian :
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9786046700913
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trần, Hữu Tuấn,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế chung cư cao tầng 51 Phạm Hùng Q.5 Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trần Quang Hộ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn