Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Trần Mai Ninh tuyển thơ văn /
Tác giả: Trần Mai Ninh,
Mô tả vật lý: 280tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045337462
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển tỉnh Ninh
Tác giả: Trần Minh Quân,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn