Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Tính Toán, thiết kế h thng x lý nưc thi chăn nuôi cho công ty TNHH chăn nuôi Minh Phát Đạt,
Tác giả: Nguyễn Trần Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm đ lp đt t bù cho lưi đin Lê Minh
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tương tác gia chiến lưc vi hot đng kim soát và giám sát nh hưng đến s hu hiu ca h thng
Tác giả: Trần Minh Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Rút trích và qun lý thông tin t văn bn hành chính /
Tác giả: Trần Minh Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Dn dt ngưi dùng :
Tác giả: Eyal Nir,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.575
ISBN: 9786046527909
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Rút trích và qun lý thông tin t văn bn hành chính :
Tác giả: Trần Minh Chiến,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Giáo trình tâm lý hc lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng,
Mô tả vật lý: 523tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9786046287971 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn