Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Tương tác gia chiến lưc vi hot đng kim soát và giám sát nh hưng đến s hu hiu ca h thng
Tác giả: Trần Minh Đạt , Trịnh Ngọc Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm đ lp đt t bù cho lưi đin Lê Minh
Tác giả: Trần Anh Dũng giáo viên hướng dẫn, Trần Phương Nam, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính Toán, thiết kế h thng x lý nưc thi chăn nuôi cho công ty TNHH chăn nuôi Minh Phát Đạt,
Tác giả: Nguyễn Trần Kim Ngân, Tôn Thất Lãng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chế to xe mô hình đng cơ xăng /
Tác giả: Đinh Quang Đạt , Lâm Hồng Quang Kỹ , Trần Văn Tùng , Lục Triệu Nhứt , Nguyễn Minh Trọng , Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD),
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Giáo trình tâm lý hc lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng (chủ biên), Trần Thành Nam, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Ngọc Diệp,
Mô tả vật lý: 523tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9786046287971 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dn dt ngưi dùng : Bn bưc đ đưa sn phm dn đu th trưng /
Tác giả: Nir Eyal, Trần Trọng Hải Minh (dịch),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.575
ISBN: 9786046527909
Bộ sưu tập: Sách tham kho
T thiết kế lp rp 50 mch đin thông minh /
Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Anh Dũng, ,
Mô tả vật lý: 239 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Rút trích và qun lý thông tin t văn bn hành chính /
Tác giả: Trần Minh Chiến, Võ Đình Bảy, Lê Phú Đạt(GVHD),
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Cao c văn phòng Techcombank Q3 /
Tác giả: Phan Xuân Đạt, Trần Tuấn Nam (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 217tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Công trình trên đt yếu /
Tác giả: Trần Quang Hộ, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn