Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế phần mềm điều khiển và chuyển mạch tổng đài điện tử /
Tác giả: Trần Minh Hiếu,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tổng đài nội bộ 6 - 18 /
Tác giả: Lê Thị Lợi,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22KV và hệ thống chống xét cho trạm /
Tác giả: Trần Minh Tòng,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình trạm trộn bê tông điều khiển bằng máy tính /
Tác giả: Trần Tài Nguyên,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hệ thống tổng đài EWSD /
Tác giả: Trần Dũng Trình,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại tổng công ty Pisico - chi nhánh tại Tp.HCM /
Tác giả: Trần Minh Hải,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.723
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Điện lực Bình Chánh - trực
Tác giả: Ngô Trọng Khang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Rút trích và quản lý thông tin từ văn bản hành chính :
Tác giả: Trần Minh Chiến,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn