Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức /
Tác giả: Nguyễn Thành Thơ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC chi nhánh TpHCM
Tác giả: Cống Thùy Như Băng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác điịnh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất thương mại Nhi
Tác giả: Ngô Thị Diễm My,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích kiểm kê chất thải công nghiệp và đánh giá rủi ro của chất thải ô nhiễm đến người lao động
Tác giả: Nguyễn Trần Trung,
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống tự động giám sát điều khiển trạm phát điện /
Tác giả: Phạm Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ /
Tác giả: Trần Văn Nam,
Mô tả vật lý: 240tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống thông tin kế toán.
Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Factors affecting online group buying intention and satisfaction (in Viet Nam) /
Tác giả: Truong Trung Hau,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn