Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nylon phân hủy sinh học trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận 1
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nylon phân hủy sinh học trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận 1 đồng
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già /
Tác giả: Trần Thị Kim Ngọc, Trịnh Thị Lan Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng : bao gồm bài tập và bài giải hướng dẫn
Tác giả: Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan (chủ biên),
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô phỏng và phân tích hệ kết cấu bảo vệ chống lại hiện tượng đá lăn tại các sườn đồi núi có độ dóc
Tác giả: Huỳnh Ngọc Cư, Trần Văn Phúc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15132
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình tăng trưởng và tạo chồi của cây bạc hà Á Mentha
Tác giả: Phạm Thụy Ngọc Trân, Trịnh Thị Lan Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số hyponex bổ sung đến sự hình thành và phát triển của chồi lan
Tác giả: Trần Đông Hạ, Nguyễn Ngọc(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan một lá Nervilia Aragoana /
Tác giả: Trịnh Kim Thảo , Trần Thị Ngọc Mai (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan 1 lá (nervilia aragoana) /
Tác giả: Trịnh Kim Thảo, Trần Thị Ngọc Mai (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 584.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn