Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Ngọc Lan /
Tác giả: Tô Văn Lận,
Mô tả vật lý: 244 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già /
Tác giả: Trần Thị Kim Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Ngọc Lan /
Tác giả: Trần Thạch Linh,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bước đầu xử lí vỏ bắp và bổ sung mụn dừa làm cơ chất trồng nấm Hoàng Kim /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Lan,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 635.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Ngọc Lan /
Tác giả: Bùi Vy Tưởng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.8314
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan 1 lá (nervilia aragoana) /
Tác giả: Trịnh Kim Thảo,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 584.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu
Tác giả: Trần Hoàng Ngọc,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng :
Tác giả: Phan Thị Cúc,
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vui buồn giỗ tết /
Tác giả: Trần Ngọc Lân,
Mô tả vật lý: 343tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049693823
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình tiếng Hoa trung cấp.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 386tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 495.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn