Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao ốc thương mại-căn hộ Hiệp Phú /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán
Tác giả: Trần Quốc Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dặm dài đất nước những vùng đất, con người, tâm thức người Việt /
Tác giả: Trần Quốc Vượng,
Mô tả vật lý: 665tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049032677 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đặc điểm chất hữu cơ trong đất ngập nước vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Nguyễn Văn Đệ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sang thị trường Châu Âu đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Quốc Đạt,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.41373
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn