Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc
Tác giả: Trần Quang Minh,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 327.5
ISBN: 9786049449420
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài chính quốc tế =
Tác giả: Trần Ngọc Thơ,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của
Tác giả: Trần Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định
Tác giả: Trần Thúy Lan Anh,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài chính quốc tế =
Tác giả: Trần Ngọc Thơ,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài /
Tác giả: Trần Thị Anh Thi,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điện tử công suất /
Tác giả: Võ Minh Chính,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 9786046708100
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn