Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI /
Tác giả: Trần Thu Thảo (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 547tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả: Trần Hồng Lưu,
Mô tả vật lý: 259tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 001
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mặt trận dân tộc giải phóng chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam : Hồi ức /
Tác giả: Nguyễn Thị Bình chủ biên, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 959.705
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định
Tác giả: Trần Thúy Lan Anh, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tại sao các quốc gia thất bại /
Tác giả: Daron Acemoglu, James A, Robinson, Trần Thị Kim Chi (dịch),
Mô tả vật lý: 616tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9786041086838
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn