Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng - tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Trần Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đoạn lưu vực giữa quận 2 và quận Thủ Đức /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nhà hàng Tây Nguyên /
Tác giả: Trần Thị Hoàng Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vai trò của án lệ trong pháp luật thương mại Việt Nam /
Tác giả: Trần Thị Hoàng Thơ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy nhiệt điện /
Tác giả: Dương Vũ Văn,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và tuyển chọn lactobacillus sp. từ thực vật ủ chua có tiềm năng sản xuất probiotic /
Tác giả: Trần Quang Huy,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia :
Tác giả: Hoàng Chí Bảo,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN: 9786045561133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 4ccm
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thanh toán quốc tế :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 507tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn