Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập /
Tác giả: Vũ Quốc Tuấn,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH