Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế GTGT tại Công ty cổ phần nhựa 04 /
Tác giả: Trần Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đoạn lưu vực giữa quận 2 và quận Thủ Đức /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế phần mềm học xuất nhập khẩu /
Tác giả: Trần QUốc Toản,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập /
Tác giả: Vũ Quốc Tuấn,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại Việt Nam theo chuẩn mực kế
Tác giả: Ngô Thị Minh Triết,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 4ccm
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán Nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Nam Việt. /
Tác giả: Trần Phước Thọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 9786046708100
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn