Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công một tuyến truyền dẫn trong truyền thông được bảo mật bằng kỹ thuật trải phổ /
Tác giả: Nguyễn Quốc Đông,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hệ thống INTERCO vô tuyến /
Tác giả: Trần Quốc Thái,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.383
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa kỷ yếu hội thảo quốc tế = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 8000tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 895
ISBN: 9786047338283
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu Vực-2 /
Tác giả: Nguyễn Minh Sáu,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và tuyển chọn lactobacillus sp. từ thực vật ủ chua có tiềm năng sản xuất probiotic /
Tác giả: Trần Quang Huy,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (giai đoạn trước 1945 - 1995) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 855tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786047023820
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế nhà máy nhiệt điện /
Tác giả: Trần Quốc Tuyến,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn