Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trung tâm giám đnh hàng hóa TPHCM /
Tác giả: Trần Văn Đoàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và công tác hoàn thin hoch đnh chiến lưc kinh doanh phát trin trung tâm đăng kim xe
Tác giả: Trần Quang Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng qun lý môi trường và đ xut các gii pháp ci thin cho KCN Qung Phú, tnh
Tác giả: Nguyễn Trịnh Tuyết Nương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gi pháp nhm hoàn thin hot đng tuyn dng và đào to ngun nhân lc ti công ty TNHH tích
Tác giả: Trần Thị Diệu Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nhn dng các yếu t tác đng đến vic chp hành an toàn lao đng ca ngưi lao đng trên các công
Tác giả: Trần Đình Tân,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng cao cht lưng dch v ti kho bc nhà nưc tnh Bình Phưc /
Tác giả: Trần Thị Kim Hồng,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hn mc tín dng đi vi các doanh nghip hot đng kinh doanh xut khu cà phê ca ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm hoàng thin hot đng qun tr tài chính ca công ty C phn đu tư phát trin
Tác giả: Quách Thị Ngọc Trân,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Lp h sơ mi thu và đánh giá h sơ d thu phòng y tế huyn Du Tiếng /
Tác giả: Trương Đoàn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 212tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến cht lưng dch v đào to ti trường Cao đng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn