Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giả pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH tích
Tác giả: Trần Thị Diệu Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và công tác hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh phát triển trung tâm đăng kiểm xe
Tác giả: Trần Quang Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm giám định hàng hóa TPHCM /
Tác giả: Trần Văn Đoàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp cải thiện cho KCN Quảng Phú, tỉnh
Tác giả: Nguyễn Trịnh Tuyết Nương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước /
Tác giả: Trần Thị Kim Hồng,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phòng y tế huyện Dầu Tiếng /
Tác giả: Trương Đoàn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 212tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận dạng các yếu tố tác động đến việc chấp hành an toàn lao động của người lao động trên các công
Tác giả: Trần Đình Tân,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm hoàng thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty Cổ phần đầu tư phát triển
Tác giả: Quách Thị Ngọc Trân,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn