Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - so sánh pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Trần Sĩ Xuân,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn