Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Phát trin dch v bán l ti ngân hàng TMCP K thương Vit Nam /
Tác giả: Trần Tăng Thúy Liễu,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn