Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam /
Tác giả: Trần Tăng Thúy Liễu,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH