Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = :
Tác giả: LucasErika,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3111
ISBN: 9786045868522
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý thời gian /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 650.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài chính dành cho người quản lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các kỹ năng quản lý hiệu quả /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Huy động vốn khó mà dễ! cách thuyết phục "đánh gục" nhà đầu tư = :
Tác giả: Cremades Alejandro,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9786047738267 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng ra quyết định = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9786045831748
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn