Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình tài chính và dự báo tài chính bằng phương pháp hồi quy tuyến tính tại Công ty
Tác giả: Trần Anh Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Lễ hội ngắm hoa anh đào Nhật Bản dưới góc nhìn của văn hóa ứng xử /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cấp phường xã của thành phố Vũng Tàu /
Tác giả: Trần Thị Nguyệt,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và xây dựng đô thị dự báo phụ tải cụm dân cư bằng phương pháp bottom up /
Tác giả: Trần Ái Quốc,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.793213
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Long Khành B - huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Ngô Minh Phương Điền,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường hỗ trợ công tác giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường tại
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Mạch quang báo giao tiếp máy tính /
Tác giả: Trần Thị Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 77 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công hệ giám sát và điều khiển vô tuyến (FM) đóng/ngắt các thiết bị AC từ xa dùng vi
Tác giả: Trần Vĩnh An,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các
Tác giả: Trần Mỹ Phượng,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam /
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Bạch,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn